Forskning på kambo

(Click here for English version)

 

Den vitenskapelige forskningen på kambo startet i 1980-årene. Nobelsprisnominerte forsker Vittorio Erspamer fra universitetet i Roma skrev at dette sekretet inneholder en “fantastic chemical cocktail with potential medical applications, unequaled by any other amphibian” . “Among the several dozen peptides found in kambô, up to 7% are bio-active.” – hentet fra “Making Magic” OMNI 1993.

 

Flere av peptidene i kambo er bioaktive og  fungerer som neurotransmittere, det vil si at de bindes til reseptorer i hjernen og forårsaker reaksjoner i kroppen. På grunn av disse anses kambo som en av de sterkeste naturlige antibiotika og smertestillende som er oppdaget. [1]

Peptidene oppdaget av Erspamer forårsaker flere gunstige reaksjoner i kroppen. Phyllomedusin og Phyllokinin er to av dem, og deres oppgave er å utvide blodårene og dermed øke gjennomtrengeligheten i blod-hjernebarrieren. Dette tillater andre peptider å komme til og gjennom kroppens komplekse elimineringssystem. Denne prosessen gjør det mulig for kambo å få tilgang til steder der andre substanser ikke kommer til. Disse peptidene har også antimykotiske og antimikrobielle egenskaper. [2][3]

‘Bradykiner’  er en annen gruppe peptider som har visst seg interessant i arbeid med inflammatorisk smerte. En av de mest oppsiktsvekkende gruppene per dags dato heter ‘dermaseptiner’ . Disse beskytter mot og angriper opportunistiske organismer som følger immundefekter. Flere års forskning ved Universitetet I Paris har vist at peptidene Dermaseptin B2 og B3 er effektive i utryddelsen av visse typer kreftceller. [4] [5] [6]

 

Som et testament på peptidenes medisinske egenskaper, er det nå satt over 70 patenter relatert til kambo. Forskning på kambo utføres nå i forhold til depresjon, migrene, forstyrrelser i blodsirkulasjon, kreft, organsykdom, hud og øye, fertilitetsproblemer, HIV/AIDS, hepatitt og hjernesykdommer som Alzheimers og Parkinsons.

 

Det er viktig å understreke at det ikke er noe fagfellevurderte rapporter som beviser at peptidene i kambo kan hjelpe noen av disse sykdomsbildene. Som praktisører av kambo har vi flere anekdoter og observasjoner på at kambo hjelper folk mye, men for å beskytte kambo er det best å ikke komme med medisinske påstander inntil vi har vitenskapen i bakhånd.

 

Peptidfamiliene og deres virkning

(Oversettelse av et sammendrag fra farmasøyt Rosa Sanchi sin forskning på kambo,  datert 4. August 2017 [7])

 

Phyllomedusin – som eksempel tachykininer. Disse skaper sammentrekninger på glattmuskelnivå og øker sekretutskillelsen i hele meltingskanalen (spyttkjertler, mage, tynn og tykktarm, bukspyttkjertelen og galleblæren). Disse er hovedkomponentene bak den kraftige utrenskingen fra kambo.

 

Phyllokinin og phyllomedusiner – er begge potente vasodilatorer som øker gjennomtrengeligheten til blod-hjerne-barrieren for deres egen tilgang, samt tilgangen for andre aktive peptider. Innen denne familien finner vi ‘medusinene’ , som også har antimikrobielle og antimykotiske egenskaper.

Caeruleiner og sauvaginer – er begge peptider med kjeder av 40 aminosyrer med myotropiske egenskaper på glattmuskulaturen, som skaper en sammentrekning av urinblæren og tykktarmen. De skaper et blodtrykksfall fulgt av takykardi, som er økt hjerterytme. De stimulerer binyrebarken og hypofysen, i tillegg til at de bidrar til økt sanseoppfattelse. Begge peptidene besitter en større smertestillende styrke, de bidrar til økning i fysisk styrke, kapasiteten til å konfrontere fysisk smerte, stress, sykdom og minsker symptomene av utmattelse. På det medisinske feltet hjelper denne peptidfamilien til forbedret fordøyelse, samt stillende egenskaper mot smerte fra nyrekolikk, perifer vaskulær insuffisiens (PAD) og smerter knyttet til svulster.

 

Dermorphin og deltorphin – dette er små peptider sammensatt av 7 aminosyrer, som er selektive agonister av opiat delta reseptorene. Disse peptidene er 4000 ganger mer potente enn morfin og 40 ganger sterkere enn kroppens opprinnelige endorfiner.

Adenoreguliner – ble oppdaget på nittitallet av John Daly’s team ved det Nasjonale Institutt for Helse i de Forente Stater. Adenoregulin virker på menneskekroppen via adenosinreseptorene, som fungerer som en fundamental komponent for all menneskelig cellebrensel. Disse reseptorene kan spille en stor rolle i behandling av depresjon, slag og kognitive sykdommer som Alzheimers sykdom og Parkinsons.

 

Antimikrobielle peptider; Dermaseptiner – inkluderer adenoreguliner (med 33 aminosyrer), plasticiner og philloseptiner som utgjør en del av en familie med et bredt spekter av antimikrobielle peptider involvert i froskehudens forsvar mot mikrobiell invasjon.

Dette er de første peptidene fra virveldyr som viser eliminerende effekt mot fiberdannende sopp ansvarlig for sterkt opportunistiske infeksjoner som følge av immundefekt og bruken av immunhemmende virkemidler. De viser også eliminerende effekt mot et bredt spektrum av bakterier, både store+ og små-, sopp, gjær og protozoa. Flere års forskning ved Universitetet I Paris har vist at peptidene dermaseptin B2 og B3 er effektive i utryddelsen av visse typer kreftceller. Forskere ved Queens Universitet i Belfast vant nylig en prestisjefylt pristildeling for banebrytende arbeid med kreft og kambo. Kambos handlingsmekanisme fungerer gjennom å forhindre kreftcellenes angiogenese, med selektiv cellegift for disse cellene.

 

Bradykininer – som phyllokininer og tryptophiliner. De er peptider med struktur og egenskap lik den av menneskelig bradykinin. De er en viktig kilde for vitenskapelige studier da de er hypotensive og siden de skaper vasodilatasjon, som er sammentrekninger av ikke-vaskulær glattmuskel. I tillegg øker de vaskulær gjennomtrengelighet, som også er relatert til mekanismen i inflammatorisk smerte.

Bombesiner – disse peptidene stimulerer utskillelsen av saltsyre ved å reagere med magens G-celler. De øker også utskillelse av sekret fra bukspyttkjertelen, stimulerer intestinal myoelektrisk aktivitet og glattmuskel medgjørlighet.

 

Ceruleiner – stimulerer mage, galle og bukspyttkjertelutskillelse, og visse glattmuskler.

 

Tryptophiliner – er neuropeptider bestående av fire til 14 aminosyrer, som åpner nye perspektiver på hvordan den menneskelige hjernen fungerer.

 

 

 

 

 

  1. Kambô: scientific research and healing treatments  – Giovanni Lattanzi  (17.07.17)
    http://www.heartoftheinitiate.com/files/Kambo-Scientific-Research-Healing-Treatments.pdf
  2. Medusins: a new class of antimicrobal peptides from the skin secretions of phyllomedusine frogs (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415652
  3. Phyllomedusa bicolor skin secretion and the kambô ritual (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582952/
  4. solation and Structure of Novel Defensive Peptides from Frog Skin (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8306981
  5. Antitumor and angiostatic activities of the antimicrobal peptide dermaseptin B2 (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23028527
  6. Antitumor and angiostatic peptides from frog secretions (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21132338
  7. INVESTIGATING THE HEALING POWER OF KAMBO. The solution to so many human malaises comes from the frogs of the Amazon. (24. 11. 2017) http://www.albertojosevarela.com/en/investigating-the-healing-power-of-kambo-the-solution-to-so-many-human-malaises-comes-from-the-frogs-of-the-amazon/