Forskning

(Click here for English version)

Den vitenskapelige forskningen på kambo startet i 1980-årene. Nobelsprisnominerte forsker Vittorio Erspamer fra universitetet i Roma skrev at dette sekretet inneholder en “fantastic chemical cocktail with potential medical applications, unequaled by any other amphibian” . “Among the several dozen peptides found in kambô, up to 7% are bio-active.” – hentet fra “Making Magic” OMNI 1993.

Flere av peptidene i kambo er bioaktive og  fungerer som neurotransmittere, de forårsaker reaksjoner i kroppen når de bindes til hjernens reseptorer. Kambo er dermed sett  på å være blant de mest potente naturlig forekommende antibiotika og smertestillende hittil funnet. [1]

Phyllomedusin og phyllokinin utvider blodårene og øker permeabilitet i blod-hjernebarrieren, slik at andre peptider kan reise trygt gjennom kroppens komplekse elimineringssystem. Dette setter kambo i stand til å nå steder unåelige for andre substanser. [2][3]

Bradykiner  er en annen gruppe peptider som har vist seg gunstig i kampen mot inflammatorisk smerte. En av de mer oppsiktsvekkende gruppene per dags dato heter dermaseptiner , som beskytter kroppen under immundefekter. Flere års forskning ved Universitetet I Paris har vist at peptidene Dermaseptin B2 og B3 er effektive i utryddelsen av visse typer kreftceller. [4] [5] [6]

Forskning på kambo utføres nå i forhold til depresjon, migrene, forstyrrelser i blodsirkulasjon, kreft, organsykdom, hud og øye, fertilitetsproblemer, HIV/AIDS, hepatitt og hjernesykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Til nå er det satt over 70 kamborelaterte patenter

Det er viktig å understreke at det ikke er noe fagfellevurderte rapporter som beviser at peptidene i kambo kan hjelpe noen av disse sykdomsbildene. Som praktisører av kambo har vi flere anekdoter og observasjoner på at kambo hjelper folk, men for å beskytte kambo er det best å ikke komme med medisinske påstander inntil vi har vitenskapen i bakhånd.

 

 

Hovedfamiliene av bioaktive peptider funnet i kambo sekretet per dags dato inkluderer:

 

Phyllomedusin – Disse skaper sammentrekninger på glattmuskelnivå og øker sekretutskillelsen i hele fordøyelsessystemet (spyttkjertler, mage, tynn og tykktarm, bukspyttkjertelen og galleblæren). Disse er hovedkomponentene bak den kraftige utrenskingen fra kambo.

 

Phyllokinin og phyllomedusiner – er begge potente vasodilatorer som øker gjennomtrengeligheten til blod-hjerne-barrieren for deres egen tilgang, samt tilgangen for andre aktive peptider. Innen denne familien finner vi ‘medusinene’ , som også har antimikrobielle og antimykotiske egenskaper.

Caeruleiner og sauvaginer – er begge peptider med myotropiske egenskaper på glattmuskulaturen, som skaper en sammentrekning av urinblæren og tykktarmen. De skaper et blodtrykksfall fulgt av takykardi, som er økt hjerterytme. De stimulerer binyrebarken og hypofysen, i tillegg til at de bidrar til økt sanseoppfattelse. Begge peptidene besitter en større smertestillende styrke, de bidrar til økning i fysisk styrke, kapasiteten til å konfrontere fysisk smerte, stress, sykdom og minsker symptomene av utmattelse.

Dermorphin og deltorphin – dette er små peptider sammensatt av 7 aminosyrer, som er selektive agonister av opiat delta reseptorene. Disse peptidene er 4000 ganger mer potente enn morfin og 40 ganger sterkere enn kroppens opprinnelige endorfiner.

Adenoreguliner – Adenoregulin virker på menneskekroppen via adenosinreseptorene, som fungerer som en fundamental komponent for all menneskelig cellebrensel. Disse reseptorene kan spille en stor rolle i behandling av depresjon, slag og kognitive sykdommer som Alzheimers sykdom og Parkinsons.

Antimikrobielle peptider; Dermaseptiner – Dette er de første peptidene fra virveldyr som viser eliminerende effekt mot fiberdannende sopp ansvarlig for sterkt opportunistiske infeksjoner som følge av immundefekt og bruken av immunhemmende virkemidler. De viser også eliminerende effekt mot et bredt spektrum av bakterier, både store+ og små-, sopp, gjær og protozoa. Flere års forskning ved Universitetet I Paris har vist at peptidene dermaseptin B2 og B3 er effektive i utryddelsen av visse typer kreftceller. Forskere ved Queens Universitet i Belfast vant nylig en prestisjefylt pristildeling for banebrytende arbeid med kreft og kambo. Kambos handlingsmekanisme fungerer gjennom å forhindre kreftcellenes angiogenese, med selektiv cellegift for disse cellene.

Bradykininer – De er peptider med struktur og egenskap lik den av menneskelig bradykinin. De er en viktig kilde for vitenskapelige studier da de er hypotensive og siden de skaper vasodilatasjon, som er sammentrekninger av ikke-vaskulær glattmuskel. I tillegg øker de vaskulær gjennomtrengelighet, som også er relatert til mekanismen i inflammatorisk smerte.

Bombesiner – disse peptidene stimulerer utskillelsen av saltsyre ved å reagere med magens G-celler. De øker også utskillelse av sekret fra bukspyttkjertelen, stimulerer intestinal myoelektrisk aktivitet og glattmuskel medgjørlighet.

 

Ceruleiner – stimulerer mage, galle og bukspyttkjertelutskillelse, og visse glattmuskler.

 

Tryptophiliner – er neuropeptider bestående av fire til 14 aminosyrer, som åpner nye perspektiver på hvordan den menneskelige hjernen fungerer.

 

 

 

 

 

  1. Kambô: scientific research and healing treatments  – Giovanni Lattanzi  (hentet 17.07.17)
    http://www.heartoftheinitiate.com/files/Kambo-Scientific-Research-Healing-Treatments.pdf
  2. Medusins: a new class of antimicrobal peptides from the skin secretions of phyllomedusine frogs (23. 02. 2013) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415652
  3. Phyllomedusa bicolor skin secretion and the kambô ritual (02. 09. 2014) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582952/
  4. solation and Structure of Novel Defensive Peptides from Frog Skin (15. 01. 1994) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8306981
  5. Antitumor and angiostatic activities of the antimicrobal peptide dermaseptin B2 (20. 09. 2012) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23028527
  6. Antitumor and angiostatic peptides from frog secretions (04. 12. 2010) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21132338
  7. INVESTIGATING THE HEALING POWER OF KAMBO. The solution to so many human malaises comes from the frogs of the Amazon. (04. 12. 2017) http://www.albertojosevarela.com/en/investigating-the-healing-power-of-kambo-the-solution-to-so-many-human-malaises-comes-from-the-frogs-of-the-amazon/