Effekt

(Click here for English version)

Kambo igangsetter en hurtig prosess som kan oppleves som en følelse av varme, økt svetting, økt sirkulering og høynet sensasjon av kroppens renselsesmekanismer. Økende kvalme vil i de fleste behandlinger resultere i utrensking av toksiner gjennom å spy, eller et besøk på toalettet. Å spy fra kambo er forskjellig fra å spy når man er syk eller har drukket for mye alkohol. Kamboutrenskingen inneholder hovedsaklig vann og er derfor mer behagelig.

Effektene fra kambo tilskrives et innhold av bioaktive peptider.  Et peptid er lik en nøkkel som kan låse opp forskjellige prosesser i kroppen. Fra disse forekommer fysiologiske sensasjoner under behandlingen, som økt hjerterytme og senking av blodtrykket.
En familie av peptider kalt Phyllomedusiner, har en potent effekt på sekretering og sammentrekning av glattmuskulatur i fordøyelsessystemet. Disse er en av hovedgårsakene til at man spyr.
Les mer om peptidfamiliene under forskningsseksjonen

 

Psykologiske og emosjonelle effekter
Observasjoner viser at de som tar kambo er generelt mindre syke, har mer energi, opplever mindre smerter, takler stress lettere og er mer emosjonelt robuste. Andre observerte utbytter inkluderer økt velvære, mental fokus, generelt velvære, støtte til å overkomme depresjon og evnen til å slippe taket på traumer. [2] [3] [5]

Kambo har vist seg nyttig i behandlingen av angst, depresjon, PTSD, kronisk utmattelsessyndrom, kroniske smerter, HIV, artritt, diabetes, candida, herpes, høyt blodtrykk, kreft, borreliose, fertilitetsproblemer, pågående infeksjoner og mer. Individer med disse tilstandene kan oppleve nytte av presise og målrettede behandlinger. [1] [2] [4]

 

 

1. Kambo the spirit of the shaman  – Marcelo Bolshaw Gomes, Professor of Sociology of Comunication UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte, Natal (15.07.2009)  http://www.ayahuasca.com/psyche/kambo-the-spirit-of-the-shaman/
2. Kambo Natures vaccine for the mind and body – Intervju med Karen Kanya-Darke (4.09.2015)
http://reset.me/story/kambo-natures-vaccine-for-the-mind-and-body/
3. Pharmacological studies of ‘sapo’ from the frog Phyllomedusa bicolor skin: a drug used by the Peruvian Matses Indians in shamanic hunting practices. (31. 09. 1993) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8266343
4. Potential therapeutic application of multifunctional host-defense peptides from frog skin as anti-cancer, anti-viral, immunomodulatory, and anti-diabetic agents (02. 05. 2014) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793775
5. Phyllomedusa bicolor skin secretion and the kambô ritual (02. 09. 2014) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582952/