Effekt

(Click here for English version)

Kambo igangsetter en hurtig renselsesprosess og ett av poengene med renselsen er for kroppen å kvitte seg med hva den ikke trenger. Deltageren kan oppleve varme, en følelse av sirkulering og økt bevissthet over kroppens mekanismer. Samtidig vil en økende kvalme i løpet av behandlingen vanligvis resultere i ett klimaks hvor man spyr, eller må gå på do. Dette er forskjellig fra å spy når man er syk eller har drukket for mye alkohol. Det oppleves mer behagelig.

Effektene fra kambo kommer fra et innhold av bioaktive peptider.  Et peptid er lik en nøkkel som kan låse opp forskjellige prosesser i kroppen. Fra disse forekommer fysiologiske sensasjoner under behandlingen, som økt hjerterytme og senking av blodtrykket.

Ta til eksempel peptidet Phyllomedusin, som har vist å ha en potent reaksjon på sekretutskillelse og sammentrekninger av glattmuskulatur i fordøyelsessystemet. [3]
Les mer om peptidfamiliene i forskningsseksjonen

 

Psykologiske og emosjonelle effekter
Observasjoner viser at de som tar kambo generelt blir mindre syke, har mer energi, mindre smerter, takler stress lettere og er mer emosjonelt robuste. Klienten kan oppleve utbytter som økt velvære, mental fokus, løfting av depresjon og evnen til å slippe taket på tidligere traumer og problemer. [2] [3] [5]

Kambo har vist seg nyttig i behandlingen av angst, depresjon, PTSD, kronisk utmattelsessyndrom, kroniske smerter, HIV, artritt, diabetes, candida, herpes, høyt blodtrykk, kreft, borreliose, fertilitetsproblemer, pågående infeksjoner og mer. Dette er sykdomsbilder som kan ha nytte av presise og målrettede behandlinger. [1] [2] [4]

 

Det er viktig å understreke at det ikke er noen fagfellevurderte rapporter som har bevist at peptidene i kambo kan hjelpe på disse sykdomsbildene. Som praktisører av kambo har vi flere anekdoter og observasjoner på at kambo hjelper folk, men for å beskytte kambo er det best å ikke komme med medisinske påstander inntil vi har vitenskapen i bakhånd.

 

1. Kambo the spirit of the shaman  – Marcelo Bolshaw Gomes, Professor of Sociology of Comunication UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte, Natal (17.07.2017)  http://www.ayahuasca.com/psyche/kambo-the-spirit-of-the-shaman/
2. Kambo Natures vaccine for the mind and body – Intervju med Karen Kanya-Darke (17.07.17)
http://reset.me/story/kambo-natures-vaccine-for-the-mind-and-body/
3. Pharmacological studies of ‘sapo’ from the frog Phyllomedusa bicolor skin: a drug used by the Peruvian Matses Indians in shamanic hunting practices. (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8266343
4. Potential therapeutic application of multifunctional host-defense peptides from frog skin as anti-cancer, anti-viral, immunomodulatory, and anti-diabetic agents (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793775
5. Phyllomedusa bicolor skin secretion and the kambô ritual (24. 11. 2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582952/